Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 14.06.2017 17:54:53 

Zahradní jezírka

Čerpadla

 ČERPADLA PRO JEZÍRKA A RYBNÍČKYJezírková cirkulační čerpadla mají dlouhou životnost, menší spotřebu el. energie než běžná čerpadla a jsou určena pro nepřetržitý provoz 24 hodin a 365 dní v roce. Netvoří tlak a přenášejí spoustu vody bez navýšení tlaku. Velký tlak a vysoká rychlost proudění vody je špatný pro mikroorganizmy ve filtraci a UV zářiči. ŘIĎTE SE NEJEN CENOU, ale hlavně spotřebou a výkonem.

Čerpadla, jezírková čerpadla, fontány

Zásady pro výběr čerpadla
- výkonnost množství čerpané vody na převýšení od dna jezírka až po výšku vytlačované vody k filtru, skalce, potůčku, vodopádu atd. Obsah vody v jezírku by se měl přefiltrovat minimálně 4 x za den.
- nepřekročit max. průtok filtru a UV zářiče
- spotřeba el. energie
- životnost a jednoduchost údržby (bez molitanů)
Toto jsou jenom základní aspekty pro výběr čerpadla. Dále je potřeba brát zřetel i na finanční stránku a vyvarovat se čistě komerčním produktům, které jsou vyrobeny bez patřičných výkonnostních a čistících efektů.

Výška výtlaku a výkon
Výška výtlaku se měří jako vodní sloupec a říká nám, do jaké výšky může čerpadlo vytlačit vodu.
Výkon nám udává, kolik litrů vody se za určitou dobu přečerpá.
Čím výš musí čerpadlo vodu dopravit, tím méně vody přečerpá.
Udávaný max. výkon čerpadla odpovídá vždy 0 m dopravní výšky.
Udávaná max. dopravní výška odpovídá vždy 0 l dopravního výkonu

Suchá instalace čerpadla
Některá čerpadla jsou vhodná pro externí umístění mimo rybníček. V tomto případě se přímo nasadí přívodní hadice na čerpadlo. Je potřeba si uvědomit, že čerpadlo není schopno samo nasávat vodu. Proto musí být čerpadlo v případě umístění mimo rybníček hlouběji než je hladina vody a spojovací hadice musí být před zapnutím čerpadla naplněna vodou.

Mokrá instalace čerpadla
Čerpadlo postavte na rovný podklad např. kámen, dlaždice, beton, na dno jezírka bez bahna tak, aby bylo ponořené ve vodě. Výškový rozdíl mezi výtokem čerpadla a filtrem musí být takový, aby byl optimální průtok přes filtrační zařízení dle typu čerpadla a filtru. Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu. Proto umístěte své čerpadlo cca 15 - 20 cm nad dnem rybníčku.
Montáž se provede propojením hadice, hadicového stupňovitého trnu a sponky na filtr. Propojovací potrubí a kabel musí být veden nejkratší cestou k filtru ( rozvaděči ). Kabel je dobré fixovat k potrubí a to nejlépe izolační páskou a chránit před poškozením. Pozor! Nikdy přístroj neprovozujte bez průtoku vody!

Údržba a čištění čerpadla
Před prováděním údržby vždy vytáhněte vidlici z elektrické sítě. Vyjměte čerpadlo z vody, oddělte kryt čerpadla a rotor, propláchněte čistou vodou a vyčistěte kartáčem. Nepoužívejte chemické čistící prostředky. Po vyčištění smontujte přístroj v opačném pořadí.
Údržbu provádějte pravidelně jednou za 14 dní, nebo dle potřeby.
Čerpadlo je vhodné na zimu demontovat z vody, popřípadě skladovat ponořené ve vodě,minimálně 0,5m pod hladinou.


 

 

TOPlist